Telefonische bereikbaarheid
maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 u
023-5576107

Adresgegevens Tandartsenpraktijk Overbos

Liesbos 140
2134 SE Hoofddorp
Tel. 023 557 6107
info@tpoverbos.nl

Maandag 08.30 - 17.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 17.00 uur

Vullingen

Als een gedeelte van uw tand verloren is gegaan of uw kies is door tandbederf (=cariës) beschadigd, dan kan de tandarts dit meestal herstellen/restaureren met een vulling. De vulling voorkomt verdere pijn en herstelt weer de vorm en functie, tenzij de vulling te groot is geworden. Er zijn verschillende vulmaterialen. Daarbij biedt de moderne tandheelkunde meerdere mogelijkheden. Hieruit kan de patiënt kiezen, waarbij wij u zullen adviseren. Er bestaan verschillen in esthetiek, houdbaarheid, behandelingsduur en kosten.

Verschil composiet- en amalgaanvulling

Het opvallendste verschil is de kleur. Daarnaast is een composietvulling duurder dan een amalgaamvulling, omdat een composietvulling veel bewerkelijker (arbeidsintensiever) is. Zowel witte vullingen als amalgaamvullingen kunnen op den duur verkleuren.

Amalgaam

Dit materiaal wordt al eeuwenlang gebruikt als vulmiddel en blijft lang goed. De zilvergrijze vullingen bestaan uit een combinatie van o.a. kwik, tin, koper, zilver. Amalgaamvullingen zijn erg slijtvast. Door het bestanddeel kwik in de vulling, wordt amalgaam steeds minder gebruikt. In onze praktijk wordt geen gebruik gemaakt van amalgaam. Enkele nadelen van amalgaam zijn:

  • het bevat vrij kwik
  • materiaal heeft een slecht imago (ongezond)
  • niet tandkleurig
  • kan blauwig door het glazuur schemeren

Tandkleurige materialen

Glas-ionomeer cement

Dit materiaal is goed voor tijdelijke vullingen en wordt vaak in het melkgebit gebruikt

Kunststof (=composiet)

Door de samenstelling van het materiaal plakt het kunststof volledig met het tandmateriaal en kan de beschadigde tand stabiliseren. Bij het vullen wordt er eerst een soort lijm (=bonding) aangebracht. Hierdoor zal de vulling beter hechten aan de tand. Deze lijm wordt met een felle lamp uitgehard. Vervolgens wordt het vulmateriaal in de vorm van een pasta in het schoongemaakte gaatje gestopt. Dan wordt het bijgewerkt en met behulp van de felle lamp wordt de vulling uitgehard. Daarna wordt de uitgeharde vulling met fijne boortjes afgewerkt. De voordelen zijn:

  • kleur kan aan de tand aangepast worden
  • hoogwaardige kunststof vullingen kunnen optisch de kleur van een natuurlijk element benaderen, waardoor deze bijna niet van de echte kleur te onderscheiden is
  • goede houdbaarheid

De nadelen zijn:

  • kan gedurende einige tijd temperatuur gevoeligheid geven

Voor grote defecten is ook kunststof niet toepasbaar. Hierbij kan het noodzakelijk zijn de tand te versteken door een kroon.

Behandeling vulling

Voordat de tandarts begint met het vullen van een gaatje, bespreekt hij de behandeling met u. Vervolgens zal hij vragen of u een verdoving wilt. Als u voor een verdoving kiest, zal deze eerst een aantal minuten moeten inwerken. Om het tandbederf te verwijderen maakt de tandarts gebruik van boren. Tijdens het boren ontstaat warmte, die wordt gekoeld met een waterspray, omdat de tand of kies anders te verhit zou raken, wat onherstelbare schade aan de tandzenuw zou veroorzaken. Hoeveel tand er verwijderd moet worden hangt af van de hoeveelheid tandbederf. Bij witte vullingen hoeft er minder geboord te worden, omdat het vulmateriaal zich aan de tand hecht. Als het gat volledig is schoongemaakt, zal deze worden gevuld met een composiet of een amalgaamvulling.

Allergie door amalgaam of composiet

Na het aanbrengen van een vulling kan de behandelde tand of kies enige tijd gevoeliger zijn voor op zich "normale" prikkels, zoals contact met warm of koud voedsel. In zeldzame gevallen reageren mensen op amalgaam of composiet met een allergische reactie voor één van de materialen waaruit amalgaam of composiet is samengesteld. Van composiet zijn allergische reacties bekend op HEMA en TEGDMA; Bisfenol-A komt bij sommige sealants vrij (onderzoeken spreken elkaar hierbij tegen). Als u weet dat u gevoelig of allergisch bent voor één van de materialen, kunt u dat het beste aan de tandarts aangeven. Het is mogelijk om een allergie voor amalgaam of composiet via een huidtest te laten vaststellen.

Pijnklachten na het vullen

Gedurende 1 tot 2 weken na het vullen kunt u pijnklachten hebben. Bij en groot gat kan deze periode wel 4-6 weken duren. Het boren geeft een pijnreactie in de tandzenuw, die tijd nodig heeft om daarvan te genezen. De napijn na het leggen van een witte vulling is vaak heviger dan na een amalgaamvulling. Dit komt doordat het witte vulmateriaal bij het hard worden krimpt. Het materiaal trekt als het ware de wanden van het gaatje in de tand naar elkaar toe. Dit leidt tot het ontstaan van spanning in de kies, wat een extra irritatie van de tandzenuw geeft. De klachten zullen in de loop van de tijd afnemen. Is de pijnprikkel te groot, bijvoorbeeld doordat het gat te groot was, dan blijven de pijnklachten. Neem dan contact op met onze tandartspraktijk. Er kan dan namelijk sprake zijn van een ontsteking onder de vulling die gaat opspelen.

Alternatieven voor de vulling

PREVENTIE: soms kan een beginnend gaatje door goed schoonhouden, veranderde eet- en snoepgewoontes en optimaal fluoridegebruik worden gestopt. Hierdoor kan de noodzaak om de tand of kies te vullen worden uitgesteld of verdwijnen. Samen met de tandarts en/of mondhygienist kunnen wij u daarbij adviseren.

TREKKEN: bij vergevorderd tandbederf of grote beschadigingen, is het trekken soms een alternatief of nog de enige mogelijkheid. Na het trekken van de tand of kies wordt besloten de situatie zo te laten (bijv. in het melkgebit) of de getrokken tand te vervangen door een brug, implantaat of partiele prothese. Onze tandarts adviseert u welke behandeling het meest geschikt is voor uw persoonlijke situatie.

KROON: bij grote vullingen kan een kroon de voorkeur hebben om de vorm en functie van de tand of kies te herstellen en de kans op een breuk te beperken.