Telefonische bereikbaarheid
maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 u
023-5576107

Adresgegevens Tandartsenpraktijk Overbos

Liesbos 140
2134 SE Hoofddorp
Tel. 023 557 6107
info@tpoverbos.nl

Maandag 08.30 - 17.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 17.00 uur

Kinderbehandeling

Kinderen gaan in de regel zonder vooroordelen naar de tandarts. Daarom is het heel belangrijk dat kleine patiëntjes al op jonge leeftijd aan tandartsbezoek te laten wennen. Wij adviseren de kinderen vanaf hun tweede jaar, bij een volwassenen bezoek, mee te nemen naar onze praktijk. Op deze manier kunnen ze vroegtijdig lang voordat een eerste behandeling noodzakelijk is aan een bezoek wennen.

Het kind kent de tandarts dan al en veranderingen aan de kaken en kiezen worden dan tijdig ontdekt. Vele pijnlijke en dure behandelingen kunnen zo vermeden worden.

 • Kindertandarts voor kinderen vanaf 2 jaar
 • Minder kans op gaatjes door de moderne preventiebehandeling
 • Volledig op maat gemaakt preventieplan voor kinderen

Begin op tijd met de mondzorg voor uw kind. Door een goede basis te leggen zorgen wij ervoor genieten dat zij hun leven lang kunnen genieten van een gezond en sterk gebit.

Online inschrijven

Of plan een afspraak in bij de tandartsassistent. De praktijk is bereikbaar per e-mail via info@tpoverbos.nl of telefonisch via 023 557 6107


‘Neem een kind vanaf het tweede levensjaar mee naar de tandartspraktijk.
Op deze manier kunnen ze alvast wennen en zullen ze later minder bang zijn  voor de tandarts‘

dr Robin Boelens
Dr. Robin Boelens – Tandarts
bij Tandartspraktijk Overbos

Komen er bij jonge kinderen gaatjes voor?

In Nederland komen gaatjes nog regelmatig voor. Om een voorbeeld te geven: 56% van de vijfjarige kinderen had in 2005 een melkgebit met é én of meerdere caviteiten. In datzelfde jaar lag het percentage van 17-jarige kinderen met caviteiten in het blijvende gebit op 71%. Deze cijfers zijn de jaren daarna niet echt verbeterd. Ook bij zeer kleine kinderen (jonger dan 2 jaar) komen al gaatjes voor. Het meest bekend is de zogenaamde zuigfles cari ës. Hierbij ontstaan zeer diepe gaatjes met daarop volgend afbreken van de tanden. Belangrijkste oorzaak is overdag, maar vooral 's nachts, drinken van zoete drankjes uit een zuigfles of een antilekbeker, in combinatie met slechte mondhygi ëne.

Preventie bij kinderen.

Naar het voorbeeld van het stadje Nex ø op het eiland Bornholm in Denemarken en het proefschrift van Erik Vermaire (Optimizing Oral Health, 2013) is een protocol opgesteld om voor elk pati ëntje een eigen preventieprogramma te maken. Hierbij wordt de standaard periode van zes maanden tussen twee periodieke controles losgelaten. Hiervoor in de plaats komt een op maat gemaakte preventie. Dit protocol heet Non-Operative Cari ës Treatment and Prevention (NOCTP).

ALS EEN VAN DE EERSTE PRAKTIJKEN IN NEDERLAND WERKT TANDARTSPRAKTIJK OVERBOS VOLGENS DIT NOCTP-PROTOCOL.

Op maat gemaakte preventie

De periode waarop een kind terugkomt, wordt individueel bepaald aan de hand van een risico-analyse. Deze risico-inschatting is gebaseerd op het niveau van zelfzorg dat de ouder bij het kind weet te bewerkstelligen (de mondhygiëne en voedingsgewoonte), de doorbraakfase van blijvende gebitselementen, de cariësontwikkeling en cariësprogressie in het gebit.

Wat zijn de resultaten van de op maat gemaakte preventie.

Als het protocol goed wordt opgevolgd geeft deze 70% minder gaatjes te zien. Het belangrijkste is het motiveren van kind en ouders om te letten op goede mondhygi ëne en voedselconsumptie (zoals drinken, snoepen). Naarmate dit beter wordt opgevolgd, daalt het aantal punten bij de risicobepaling en wordt de terugkom interval in de praktijk minder. Dit kan betekenen dat het eerste jaar de meeste bezoeken aan de praktijk zijn en de jaren daarna steeds minder.

Hoeft er dan niet meer geboord te worden?

Als er ondanks de goede mondhygiëne toch sprake is van cari ësontwikkeling, wordt lokaal fluoride aangebracht. Als dit niet afdoende is, wordt er gebruikgemaakt van fissuurlak. Indien het cari ës het dentine heeft bereikt, volgt een cari ësbehandeling.

Naar de huidige maatstaven zijn er drie soorten cari ësbehandelingen in het melkgebit (indien er geen zenuwpijnen zijn) bij kinderen:

 • Niet-Restauratieve Caviteitsbehandeling (NRC): het gaatje wordt door minimaal beslijpen toegankelijker gemaakt voor poetsen. Schoonhouden is essentieel.
 • Atraumatic Restorative Treatment (ART): precies genoeg tandbederf weghalen en zo min mogelijk gezond weefsel weghalen, waarna de tand of kies wordt gevuld.
 • Hall-techniek: een roestvrijstalen kroon wordt over de carieuze laesie geplaatst, met zo min mogelijk boren.

Wat is de taak van de ouders?

Ouders zijn wettelijk verplicht hun verantwoordelijkheid voor hun kind te nemen, daarbij hoort ook de verantwoordelijkheid voor een goede mondhygi ëne van het kind.

Cari ës kan grotendeels worden voorkomen door een goede mondhygi ëne, een strikt fluoride gebruik en een beperking van koolhydraten. Kinderen zijn erg afhankelijk van hun ouders en dus ook in het leren en handhaven van strikte regels (zoals goede mondhygi ëne). De medewerking van de ouders voor het slagen van de NOTCP is dus onontbeerlijk.

Omdat het slagen van de NOTCP-strategie gebruikmaakt van de actieve medewerking van ouders, zal er door de ouders een vragenlijst moeten worden ingevuld. Daarmee kan vooraf een inschatting worden gemaakt van hun medewerking. Helaas blijkt dat ongeveer 12% van de ouders geen geld, tijd en moeite willen steken in een goede gebitsgezondheid van hun kind. Deze kinderen hebben een verhoogd risico op het krijgen van gaatjes (deze kinderen hebben veelal een slechte mondhygi ëne en voedingsgewoonte).

Is deze NOTCP-methode duur?

Onderzoek leert dat op den duur deze methode vele malen goedkoper is dan de vroeger gebruikte halfjaarlijkse controle. Er hoeft minder geboord te worden (tot 70% reductie); op latere leeftijd zijn daardoor minder zenuwbehandelingen, kronen, extracties, bruggen, tandvleesbehandelingen en implantaten nodig.

Conclusie:

 • Preventie, goede voedingsgewoonte en het NOTCP hebben vele voordelen
 • problemen voorkomen en als ze er toch komen, ze op te lossen
 • NOTCP minder belastend voor het kind
 • hoeft minder tot niet meer geboord te worden
 • voorkomt veel onnodige behandelingen
 • jong geleerd (goed poetsen, juste voeding etc.)is oud gedaan>
 • uiteindelijk goedkoper voor de ouders, jong volwassenen en de overheidskosten
 • goede mondgezondheid voorkomt algehele gezondheidsproblemen

MAAK DUS EEN AFSPRAAK OM OOK UW KIND TE LATEN PROFITEREN VAN DE NIEUWSTE INZICHTEN